beleidsregels competitie

Voorjaarsompetitie 2019

Flehite kent een zeer actief ledenbestand en vele enthousiastelingen die graag een balletje slaan. Zowel qua vrijspelen als in competitief verband.

De Technische Commissie ziet het aantal inschrijvingen voor de voorjaarscompetitie dan ook al jaren stijgen. Met de 6 gravelbanen en het volledig uitnutten van de diverse mogelijkheden die de KNLTB geeft qua competitievormen zit de TC echt aan het plafond qua inschrijvingen en deelnemers die ze kan plaatsen voor de KNLTB voorjaarscompetitie.

Daarnaast zijn er de afgelopen jaren vanuit de Jeugdcommissie, oa vanwege de KWT, weinig teams op zaterdag geplaatst terwijl de JC daar wel recht op heeft. Voor komend seizoen is de kans groot  dat de JC deze teamplekken graag terug wil om onze jeugd ook competitie te laten spelen. Wanneer dit gebeurt, maakt de TC de keuze maken welke teams er komende editie niet geplaatst kunnen worden en informeert deze teams hier half december over.

Om dit alles in goede banen te (blijven) leiden, heeft de TC een aantal beleidsregels opgesteld mbt de voorjaarscompetitie (en in het verlengde daarvan ook de najaarscompetitie).

Er zijn al jaren meer aanmeldingen dan er plek is en tot op heden is het altijd, met zeer veel inspanning, gelukt om (bijna) iedereen te plaatsen. Bij deze wil de TC benadrukken dat wanneer je je inschrijft voor de voorjaarscompetitie, je minimaal aan de volgende eisen dient te voldoen:

  • Inschrijven is niet vrijblijvend: wanneer je je inschrijft, gaan we er van uit dat je ook echt kan en wilt spelen.
  • Inschrijven is verplicht: schrijf je je niet in via het aanmeldformulier, speel je geen competitie. Let op: je ontvangt altijd een bevestigingsmail dat je inschrijving is ontvangen. Heb je die niet ontvangen ( check je SPAM) is je inschrijving niet binnen gekomen en dien je dit opnieuw te doen.
  • minimaal 6 van de 7 speeldagen kunnen spelen (speeldata staan in deze PDF)
  • Bardienst draaien als team op een andere competitiedag.

Als TC merken we ook dat er de ‘angst’ bestaat dat wanneer je wellicht een jaar liever geen competitie speelt vanwege werk, drukte of blessure, je voor altijd ‘je competitieplek’ kwijt bent. Hierdoor schrijven leden zich toch maar in voor de competitie en spelen vervolgens maar een paar keer of alleen een dubbel. Dit is niet leuk voor de overige teamleden maar ook niet voor een ander lid dat niet ingedeeld is en wel graag had willen spelen.Deze angst wil de TC graag wegnemen: de TC kijkt ieder jaar opnieuw naar de inschrijvingen en neemt in de keuzes, de indeling van voorgaande jaren mee.

Vrijdagavond: Hier staat de gezelligheid voorop en schrijf je je als team in.Wanneer er teveel teams zich hebben ingeschreven, wordt er geloot. Bij deze loting wordt er wel gekeken naar een gelijke verdeling van mix, dames en herenteams.De teams die afvallen, krijgen voorrang bij de indeling voor de najaarscompetitie (indien de teams dat willen).

Zaterdag: Hier is recreatief en gezellig tennis de hoofdinsteek maar wordt prestatief tennis zeker niet uitgesloten. Je kunt je als team inschrijven maar ook individueel. De TC kan een individu dat goed past qua speelsterkte, bij een opgegeven team plaatsen.

Zondag: Hier is prestatief tennis de hoofdinsteek. Je kunt je uitsluitend als individu opgeven en wordt je ingedeeld op basis van speelsterkte en op basis van de volgende prioriteitsvolgorde:

  1. Prestatief – hoogste speelsterkte
  2. Jeugdselectie ( speelsterkte niveau 3 tot 6)
  3. Teams waar geen plek voor is op de zaterdag en die wel op de zondag kunnen en willen spelen.

Voor alle dagen geldt dat de TC zoveel mogelijk mensen deel wil laten nemen aan de voorjaarscompetitie waarbij er wel een maximum aantal teamleden in een team geplaatst wordt (max 7 a 8, ligt aan de competitiesoort).

De inschrijfdatum sluit dit jaar op 2 november en zal niet worden verlengd.Zorg ervoor dat je inschrijving op tijd bij de TC binnen is en attendeer eventueel je teamleden hier ook op. Let goed op dat je een bevestigingsmail hebt ontvangen! Zonder bevestigingsmail, is je inschrijving niet goed ontvangen.

Sponsoren

Vloggers gezocht

Ga jij voor Flehite vloggen?