Aanmelden lidmaatschap senioren

Vul hier je achternaam in
Vul je voornaam in.
Vul je voorletters in
Geef je geslacht aan.
- - Vul uw geboortedatum in.
Vul je adres in
Vul je postcode in.
Vul je woonplaats in.
Vul je telefoonnummer in.
Vul je e-mailadres in.
Ondergetekende verplicht zich, na toelating als lid van vereniging LTV Flehite, de contributie jaarlijks via automatische incasso te voldoen. Pas na ontvangst van uw betaling wordt overgegaan tot uitreiking van het label. De hoogte van de contributie kunt u vinden op https://www.flehite.nl/vereniging/lid-worden-en-lid-zijn.
Invalid Input
Voeg hier uw pasfoto toe
Geef aan of u al eerder getennist heeft.
Vul hier uw vorige vereniging in.
Vul uw knltb nummer in.
Geef aan of u eerder competitie heeft gespeeld.
Geef aan in welke klasse u competitie heeft gespeeld.
Vul uw speelsterkte in.
Vul in of u vrijwilliger wil zijn voor de club.
Geef aan waarom u voor Flehite heeft gekozen.
Heeft u nog vragen over uw lidmaatschap? Neem dan contact op met ledenadminstratie@flehite.nl
Ga akkoord met de privacy voorwaarden.

Sponsoren

AED-informatie